Pac 2000A Conad, l'assemblea di bilancio

Pac 2000A Conad, l’assemblea di bilancio